Ogłoszenia dyrektora ZSS nr 89

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID–19

Majówka 2020

29 kwietnia 2020

30 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych, na ten dzień zaplanowane zostały zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Nauczyciele, którzy wpisali się w tym dniu na dyżur, pełnią go online poprzez aplikację Teams, pozostają do dyspozycji uczniów i rodziców. Pozostali nauczyciele nie prowadzą lekcji.

Dyżury pełnią nauczyciele: Urszula Lenkiewicz, Teresa Czarnocka, Marzanna Ignaczewska, Katarzyna Garlej-Majewska, Katarzyna Wasiłowska, Paweł Zabielski, Jolanta Ostrowska, Dorota Podpora, Dariusz Miścichowski.

Wychowawców klas proszę o poinformowanie uczniów i rodziców. 

Dziękuję serdecznie za dotychczasową Państwa pracę, za wytrwałość i cierpliwość. Życzę wszystkim dużo zdrowia, udanego weekendu.

Magdalena Mecha

dyrektor ZSS nr 89 w Warszawie

Propozycje Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych

8 kwietnia 2020

Szanowni Państwo, informuję, iż w zaistniałej sytuacji WCIES realizuje swoje zadania zdalnie. Oferta szkoleń na kwiecień w całości jest ofertą realizowaną w formie zdalnej. Już teraz jest bardzo bogata, a w każdy poniedziałek będą pojawić się nowe szkolenia, na razie tylko w formie zdalnej.
Na stronie  https://www.wcies.edu.pl/doradcy-metodyczni/dyury-doradcow-metodycznych jest informacja, że wszyscy doradcy są dostępni dla nauczycieli za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na czas przerwy od zdalnych szkolnych działań, przesyłam Państwu materiały, po które warto sięgnąć  i pozwolić sobie na chwilę refleksji.To materiały pozyskane od autorek programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, a także od innych nauczycieli.
Film polecany przez Ministerstwo Zdrowia https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM&fbclid=IwAR3HYjnpZ61v2D9wRvtl6mOmaV2g23THDSaSw_rNNKWnTxpypylY5pYMIbo&feature=youtu.be&app=desktop

Strony polecane przez dyrektor Elżbietę Nowakowską: Zapobieganie negatywnym skutkom pracy na komputerze:
https://drive.google.com/open?id=10QkCHeG7PnSsv9EOYoRBqZ6qBwFwEDg1

Rehabilitacja oddechowa:https://drive.google.com/open?id=16YJIxfuS4Dak55r-PwgbdeFkddl9agRW

Polecam również  bloga: Zyty Czechowskiej i Jolanty Majkowskiej, które poruszają temat nauczania zdalnego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i podają  przykłady aktywności na różnych przedmiotach
https://www.specjalni.pl/2020/03/praca-zdalna-uczniowie-w-szkoach.html#more

Ewa Antoszkewicz, doradca metodyczny

Przerwa wiosenna

1 kwietnia 2020

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek (9 kwietnia) i piątek (10 kwietnia) szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Informacja na ten temat została opublikowana na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r) oraz stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie (https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14645,Wiosenna-przerwa-swiateczna-w-szkolach-od-9-do-14-kwietnia-2020-r.html ).

Nowy plan lekcji

Od 25 marca zajęcia w szkole będą się odbywać według nowego planu.

Poniżej przedstawiamy ogólne plany zajęć dla wszystkich klas Szkoły Branżowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Plany będą zamieszczone również na platformie teams.microsoft.com.

Kształcenie na odległość

28 marca 2020

od 30 marca (poniedziałek) przekazywanie przez nauczycieli materiałów dydaktycznych dla uczniów będzie się odbywać za pomocą aplikacji teams.microsoft.com. Materiały i zadania będą zamieszczane najpóźniej do godz. 9.30 w dniu, w którym odbywają się zajęcia według tygodniowego planu lekcji.

W przypadku trudności z zalogowaniem się, problemów z korzystaniem z aplikacji, brakiem komputera lub internetu w domu prosimy o kontakt z wychowawcą klasy. Rozwiązaniem może być np. przekazywanie materiałów za pomocą maila do rodziców. Niektórzy nauczyciele zadeklarowali gotowość wysyłania materiałów pocztą tradycyjną.

Wśród naszych uczniów są osoby, które nie czytają, nie piszą lub mają te umiejętności wykształcone na bardzo niskim poziomie; nie porozumiewają się za pomocą mowy; nie mają umiejętności obsługi komputera lub nie są w stanie obsługiwać komputera ze względu na brak sprawności manualnej; są osoby ze spektrum autyzmu funkcjonujące na bardzo różnym poziomie. Te uwarunkowania wymagają ścisłej współpracy na linii szkoła – rodzic, potrzebna jest indywidualizacja w doborze środków komunikacji i treści nauczania. Jesteśmy otwarci na państwa sugestie i propozycje w tym zakresie.

Z nauczycielami możecie kontaktować się Państwo za pośrednictwem aplikacji teams (m.in. czaty, wideokonferencje), telefonicznie i pocztą elektroniczną. Każdy nauczyciel ma założoną skrzynkę mailową z adresem:

pierwsza litera imienia.nazwisko@skaryszewska.edu.pl

Nauczyciele są do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 9.00-12.30.

Ze względu, m.in. na bezpieczeństwo danych osobowych, komentarze zamieszczane pod postami, przetwarzanie danych za pomocą technologii śledzących, nie rekomendujemy nauczycielom korzystania z Facebooka i innych mediów społecznościowych.

W przypadku wystąpienia sytuacji trudnych oferujemy pomoc naszych specjalistów: psychologa, pedagoga, socjoterapeuty. Adresy e-mail:

psycholog@skaryszewska.edu.pl

pedagog@skaryszewska.edu.pl

terapia@skaryszewska.edu.pl

Dostosowanie
Przewiń do góry