pracownicy szkoły

Magdalena Mecha
dyrektor ZSS nr 89

Urszula Lenkiewicz

wicedyrektor

Julita Żmijewska
kierownik szkolenia praktycznego

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

 Imię i nazwisko Nazwa przedmiotu
Maria Lutoborska-Kresa Język polski     

Zajęcia z wychowawcą

Zajęcia rewalidacyjne

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Joanna Legdowicz Język polski     

Zajęcia z wychowawcą

Zajęcia rewalidacyjne

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Nauczanie indywidualne

Godzina do dyspozycji dyrektora

 

Jadwiga Szaniawska Matematyka     

Fizyka

Informatyka

 

Katarzyna Garlej-Majewska Teoria zawodowa     

 

Magdalena Rosak Chemia     

 

Joanna Jakubowska Zajęcia rozwijające komunikowanie się     

Przysposobienie do pracy

 

Dorota Podpora Przysposobienie do pracy     

Zajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Kornelia Dziewulska Język angielski     

Język angielski zawodowy

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczanie indywidualne

 

Lidia  Gawrychowska-Pilarczyk Przysposobienie do pracy     

Zajęcia rewalidacyjne

 

Teresa Czarnocka Przysposobienie do pracy     

 

Grażyna Parzych Przysposobienie do pracy     

 

Magdalena Barczak Przysposobienie do pracy   

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

 

Julita Żmijewska Geografia   

Wychowanie do życia w rodzinie

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Zajęcia rewalidacyjne

 

Justyna Popieko Przysposobienie do pracy   

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

 

Urszula Lenkiewicz Teoria zawodowa   

Biologia

 

 

Małgorzata Rosa Podstawy przedsiębiorczości   

Teoria zawodowa

 

Świetlica szkolna

 

Małgorzata Myczko Zajęcia rewalidacyjne   

Świetlica szkolna

 

 

Anna Dawiec Zajęcia rewalidacyjne   

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

 

Agnieszka Urbańska Zajęcia rewalidacyjne   

Zajęcia z wychowawcą

 

 

Małgorzata Piwowarczyk Zajęcia rewalidacyjne     

 

     

 

Edyta Wójcicka Biblioteka szkolna   

Nauczanie indywidualne

 

 

Romualda Korzeniowska Psycholog szkolny   

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

Andrzej Antosik Przysposobienie do pracy   

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczanie indywidualne

 

 

Danuta Gonta Zajęcia rewalidacyjne   

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

Wychowanie fizyczne

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Marta Ścierska Wychowanie fizyczne   

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Zajęcia z wychowawcą

Zajęcia rewalidacyjne

 

Małgorzata Wasiak Zajęcia kształtujące kreatywność   

Godzina do dyspozycji dyrektora

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

Kamil Piątek Wychowanie fizyczne    

 

Zofia Szymańska Zajęcia kształtujące kreatywność   

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

Marzanna Zienkiewicz  Teoria zawodowa   

Zajęcia z wychowawcą

 

Zajęcia praktyczne (kucharz)

 

Ks. Michał Szeszko Religia     

 

Teresa Gronek Doradca zawodowy   

Zajęcia praktyczne

 

 

Urszula Chojnacka Przysposobienie do pracy   

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

Marzena Borkowska  Teoria zawodowa   

Zajęcia praktyczne

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

Agata Kowalewska Historia   

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 Kamila Skiba  Funkcjonowanie osobiste i społeczne   

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

Przysposobienie do pracy

Godzina do dyspozycji dyrektora

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 

ASYSTENCI NAUCZYCIELA:

Anna Fornal

Artur Drobot-Król

Mateusz Zaraziński


Pielęgniarka szkolna:

Wiesława Seweryn


Dariusz Żurawski
sekretarz szkoły

Marta Iwanowska
specjalista ds. finansowych

Wioletta Kołodziejczyk
specjalista ds. uczniowskich