Jesteśmy gwarancją dobrej przyszłości

W roku szkolnym 2020/21 Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna nr 53 kształci młodzież w zawodach:

cukiernik,

kucharz,

pracownik pomocniczy gastronomii, 

pracownik pomocniczy fryzjera,

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

sprzedawca. 

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, absolwenci otrzymują dyplom, który potwierdza ich kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie zasadnicze branżowe.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnych pracowniach oraz przede wszystkim w zakładach pracy. Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczą w zajęciach praktycznych dwa razy w tygodniu. Miejsca praktyk to warszawskie hotele, sklepy, cukiernie, centra konferencyjno-szkoleniowe, zakłady fryzjerskie. Z wieloma pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktyki, współpracujemy już od wielu lat. Jesteśmy też otwarci na współpracę z firmami, które chcą objąć opieką naszych uczniów. 

Co roku przedstawiamy swoją ofertę podczas Dni Otwartych i Giełdy Zawodów. Zapraszamy! Zależy nam na uczniach. Dzięki Wam możemy planować rozwój szkoły – myśleć o utworzeniu klas z nowymi kierunkami. ​

Pomożemy Ci!

Nie wiesz, o jakiej pracy marzysz i w czym się spełnisz? Zastanawiasz się czy dobrze wybrałeś kierunek kształcenia? Jeśli miewasz takie wątpliwości, to pomóc może doradca zawodowy. W naszej szkole pełni tę funkcję  Teresa Gronek. W ramach swoich obowiązków doradca zawodowy koordynuje realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – czyli m.in. prowadzi zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne dla uczniów w zakresie poradnictwa zawodowego. Współpracuje także z rodzicami uczniów oraz z kandydatami do szkoły (preorientacja zawodowa). Na co dzień dużo czasu zajmuje doradcy zawodowemu organizacja zajęć praktycznych oraz współpraca z pracodawcami.

 

 

Pani Teresa Gronek pracuje w naszej szkole od wielu lat – zna uczniów i ich rodziny. Ma również doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, m.in. pracowała z uchodźcami oraz w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W naszej szkole jest odpowiedzialna  także za kontakt ze środowiskiem lokalnym oraz stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie
Przewiń do góry