Menu Zamknij

Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna nr 53 im. Anny Gotinowej

Nauka w Szkole Branżowej I stopnia Specjalnej trwa trzy lata. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, absolwenci otrzymują dyplom, który potwierdza ich kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie zasadnicze branżowe.  

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnych pracowniach oraz przede wszystkim w zakładach pracy. Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczą w zajęciach praktycznych dwa razy w tygodniu. Miejsca praktyk to warszawskie hotele, sklepy, cukiernie, centra konferencyjno-szkoleniowe, zakłady fryzjerskie. Z wieloma pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktyki, współpracujemy już od wielu lat. Jesteśmy też otwarci na współpracę z firmami, które chcą objąć opieką naszych uczniów. 

Co roku przedstawiamy ofertę podczas Giełdy Zawodów i Dni Otwartych. Zapraszamy!

W roku szkolnym 2020/21 kształcimy młodzież w zawodach: cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca.

Poznaj
naszą szkołę

Pomożemy Ci!

Nie wiesz, o jakiej pracy marzysz i w czym się spełnisz? Zastanawiasz się, czy dobrze wybrałeś kierunek kształcenia? Jeśli miewasz takie wątpliwości, to pomóc może doradca zawodowy. W naszej szkole pełni tę funkcję  Teresa Gronek. W ramach swoich obowiązków doradca zawodowy koordynuje realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – czyli m.in. prowadzi zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne dla uczniów w zakresie poradnictwa zawodowego. Współpracuje także z rodzicami uczniów oraz z kandydatami do szkoły (preorientacja zawodowa). Na co dzień dużo czasu zajmuje doradcy zawodowemu organizacja zajęć praktycznych oraz współpraca z pracodawcami.

 

Pani Teresa Gronek jest doświadczonym pedagogiem. W przeszłości współpracowała z organizacjami pozarządowymi – pomagała m.in. osobom z niepełnosprawnością intelektualną i uchodźcom. 

Dostosowanie