Lipiec 2020

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

Nasz projekt „Wiersze znane i nieznane” awansował do drugiego etatu Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Jesteśmy w takim gronie jak Teatr Powszechny, Orkiestra Kameralna, Teatr Ochoty, Muzeum Historii Żydów, Pałac w Wilanowie. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne jest nasza Skaryszewska i sześć warszawskich liceów ogólnokształcących! 8 września odbędą się przesłuchania konkursowe. Trzymajcie kciuki!

Lipiec–sierpień 2020

Gratulujemy awansu

Nasi nauczyciele stażyści Agata Kowalewska, Dariusz Miścichowski i Paweł Zabielski otrzymali awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Doradca zawodowy Teresa Gronek zdała egzamin przed komisją w Kuratorium Oświaty i uzyskała awans na nauczyciela mianowanego. Justyna Popieko oraz Magdalena Barczak po zdaniu egzaminu otrzymały awans na nauczyciela dyplomowanego. Serdecznie gratulujemy.

Lipiec–sierpień 2020

Uczymy się

Sandra Niedźwiecka uczestniczyła w projekcie „Proces wspomagania kompetencji kluczowych – szkolenia i doradztwo” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pani Sandra podnosiła swoje kwalifikacje podczas Akademii Neurologopedy z zakresu: diagnozy neurologopedycznej, AAC, czytania uczestniczącego w AAC, afazji dziecięcej, afazji osób dorosłych, SLI – specyficzne zaburzenia języka, NLP – programowanie neurolingwistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, dyzartria, dysfagia, choroby neurodegeneracyjne. 

Wrzesień 2020

Złota mistrzyni

Agnieszka Bauer z klasy III C (szkoła branżowa) zdobyła złoty medal w skoku w dal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mistrzostwa odbyły się w dniach 11-13 września w Bydgoszczy. Jesteśmy dumni.

Październik 2020

Zdobyły 11 medali!

Magda Frank, Inga Mandes, Kamila Kóźlik, Patrycja Cygan i Marzena Zielińska zdobyły łącznie aż 11 medali na XIII Mazowieckim Mitingu Wrotkarskim Olimpiad Specjalnych. Wielkie brawa dla dziewcząt i dla trenera Emanuela Zemana.

 

Dostosowanie
Przewiń do góry