Dyplom i awans pani Kornelii

Pani Kornelia Dziewulska, nauczycielka języka angielskiego, obroniła dyplom na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na wydziale pedagogiki specjalnej, kierunek: edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się. Jest to już drugi dyplom uniwersytecki w karierze naukowej pani Kornelii. Ponadto, pani Kornelia zdała egzamin przed komisją w Kuratorium Oświaty i otrzymała awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. Jesteśmy dumni, gratulujemy.

Gratulujemy awansu

Nasi nauczyciele stażyści Agata Kowalewska, Paweł Zabielski otrzymali awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Doradca zawodowy Teresa Gronek zdała egzamin przed komisją w Kuratorium Oświaty i uzyskała awans na nauczyciela mianowanego. Justyna Popieko oraz Magdalena Barczak po zdaniu egzaminu otrzymały awans na nauczyciela dyplomowanego. 

Uczymy się

Sandra Niedźwiecka uczestniczyła w projekcie „Proces wspomagania kompetencji kluczowych – szkolenia i doradztwo” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pani Sandra podnosiła swoje kwalifikacje podczas Akademii Neurologopedy z zakresu: diagnozy neurologopedycznej, AAC, czytania uczestniczącego w AAC, afazji dziecięcej, afazji osób dorosłych, SLI – specyficzne zaburzenia języka, NLP – programowanie neurolingwistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, dyzartria, dysfagia, choroby neurodegeneracyjne. 

Złota mistrzyni

Agnieszka Bauer z klasy III C (szkoła branżowa) zdobyła złoty medal w skoku w dal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mistrzostwa odbyły się w dniach 11-13 września w Bydgoszczy. Jesteśmy dumni.

Zdobyły 11 medali

Magda Frank, Inga Mandes, Kamila Kóźlik, Patrycja Cygan i Marzena Zielińska zdobyły łącznie aż 11 medali na XIII Mazowieckim Mitingu Wrotkarskim Olimpiad Specjalnych. Wielkie brawa dla dziewcząt i dla trenera Emanuela Zemana.

Dostosowanie
Przewiń do góry