Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Szacuje się, że na świecie żyje około miliarda osób z niepełnosprawnością, wśród mieszkańców naszego kraju jest ich około 4,7 milionów.

Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na problemy osób z niepełnosprawnością. Są one różnego rodzaju: bariery architektoniczne, ograniczony dostęp do rynku pracy, przeszkody prawne. Tymczasem w myśl uchwalonej przez ONZ Konwencji praw osób niepełnosprawnych osoby te mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Konwencja zwróciła uwagę na ważną sprawę – należy przestać spostrzegać osoby głuche, niewidome, z niepełnosprawnością intelektualną, ze schorzeniami narządu ruchu tylko z medycznego punktu widzenia i ich chorób. Należy koncentrować się na ich możliwościach i zdolnościach. Problemem są bariery, z którymi spotyka się człowiek. Należy więc zlikwidować te różnorodne bariery i stworzyć warunki, by osoba z niepełnosprawnością radziła sobie dobrze w codziennym życiu. Zmienić się też powinno nastawienie osób zdrowych do tych z niepełnosprawnością. I od zwykłej życzliwości i zrozumienia dla drugiego człowieka trzeba zacząć.

Dostosowanie
Przewiń do góry