Podręczniki w roku szkolnym 2019/2020

(Wskazane podręczniki zostały dopuszczone decyzją ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego)

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Język angielski, klasy I–III: Super Sparks 2. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa, P.A. Davies, L. Lambert, wyd. Oxford University Press.

Uwaga, po rozpoczęciu roku szkolnego nauczyciele przedstawią informację o potrzebie zakupu pozostałych podręczników i zeszytów ćwiczeń.

Szkoła Branżowa I stopnia – klasy na podbudowie szkoły podstawowej, przedmioty ogólnokształcące

Klasa I

 • Język polski: To się czyta, A. Klimowicz, J. Ginter,
  wyd. Nowa Era
 • Język angielski: Solutions Gold Pre-Intermediate, T. Falla, P.A. Davies, poziom podstawowy i rozszerzony, wyd. Oxford University Press; Solutions Gold Pre-Intermediate, Workbook, T. Falla, P.A. Davies, wyd. Oxford University Press
 • Historia: Poznać przeszłość I, M. Pawlak, A. Szweda, wyd. Nowa Era
 • Podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość.
  Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Z. Makieła, T. Rachwał, wyd. Nowa Era
 • Podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość.
  Ćwiczenia do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Z. Makieła, T. Rachwał, wyd. Nowa Era
 • Informatyka: Informatyka. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy. Klasa 1-3. Podręcznik, szkoła ponadgimnazjalna,
  A. Gawełek, wyd. Operon
 • Biologia: Biologia 1. Podręcznik do 1 klasy szkoły branżowej I stopnia, B. Jakubik, R. Szymańska, wyd. Operon
 • Chemia: Chemia 1. Podręcznik dla I klasy szkoły branżowej 1 stopnia, A. Sikorski, Operon
 • Matematyka: To się liczy! Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia, W. Babiański, K. Wej, wyd. Nowa Era
 • Edukacja dla bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa,
  Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia,
  B. Boniek, A. Kruczyński, wyd. Operon

Szkoła Branżowa I stopnia – klasy na podbudowie szkoły podstawowej, przedmioty zawodowe

Klasa I o kierunku cukiernik

 • Technologie produkcji cukierniczej: Technologie w produkcji
  cukierniczej
  , M. Kaźmierczak, WSiP
 • Technika w produkcji cukierniczej: Technika w produkcji
  cukierniczej
  , K. Kocierz, WSiP
 • Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym: Prowadzenie działalności gospodarczej, T. Gorzelany, W. Ave,
  WSiP
 • Język angielski zawodowy: Cooking, W. Evans J. Dodey,
  Express Publishing

Klasa I o kierunku sprzedawca

 • Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie
  sprzedaży,
  tom 1, I. Wielgosik, wyd. eMPi2
 • Obsługa klientów. Prowadzenie sprzedaży, podręcznik, tom 3,
  I. Wielgosik, wyd. eMPi2
 • Organizacja i techniki sprzedaży, wyd. 1 poprawione 2015, E. Strzyżewska, I. Wielgosik, wyd. eMPi2
 • Przedsiębiorca w handlu, wyd. 1, K. Strzelecka, wyd. eMPi2
 • Język angielski zawodowy: Sales and Marketing, W. Evans, J. Dodey, C. Vickers, wyd. Express Publishing

Klasa I o kierunku kucharz

 • Sporządzanie potraw i napojów, część I, M. Ziemkiewicz, WSiP
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, część I,
  M. Konarzewska
 • Organizacja żywienia i usługi gastronomiczne, część 2, J. Duda,
  S. Krzywda, M. Zienkiewicz

Klasa I o kierunku asystent fryzjera

 • Nowoczesne fryzjerstwo, Z. Sumirska, wyd. SUZI

Klasa I o kierunku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 • Technologia prac w obiektach hotelarskich, część I i II, M. Halama, wyd. Operon
 • Język angielski zawodowy: Hotels Catering, V. Evans, J. Dodey,
  wyd. Express Publishing

Szkoła Branżowa I stopnia – klasy na podbudowie gimnazjum

Klasa I – przedmioty ogólnokształcące

 • Język polski: Zrozumieć świat. Klasa 1, E. Nowosielska, U. Szydłowska, wyd. Nowa Era
 • Język angielski: Solutions Gold Pre-Intermediate, T. Falla, P. A. Davies, poziom podstawowy i rozszerzony, wyd. Oxford University Press; Solutions Gold Pre-Intermediate, Workbook, T. Falla, P.A. Davies, wyd. Oxford University Press
 • Matematyka: Matematyka. Część I, W. Babiański, K. Wej,
  wyd. Nowa Era
 • Historia: Poznać przeszłość. Wiek XX, S. Roszak, J. Kłaczkow,
  wyd. Nowa Era
 • Geografia: Oblicza geografii. Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych z atlasem geograficznym. Zakres podstawowy, R. Uliszak, K. Wiedermann, wyd. Nowa Era
 • Geografia: Oblicza geografii. Karty pracy ucznia
  dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, J. Brożyńska, M. Kubik, M. Nikołajew-Banaszewska, wyd. Nowa Era
 • Chemia: To jest chemia, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era
 • Fizyka: Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
  M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era
 • Edukacja dla bezpieczeństwa: Żyję i działam bezpiecznie,
  Podręcznik. Zakres podstawowy, J. Słoma, wyd. Nowa Era
 • Informatyka: Informatyka. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy. Klasa 1-3. A. Gawełek, wyd. Operon
 • Biologia: Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski, wyd. Nowa Era.

Klasa II – przedmioty ogólnokształcące

 • Język polski: Zrozumieć świat. Klasa 2, E. Nowosielska, U. Szydłowska, wyd. Nowa Era
 • Historia: Poznać przeszłość. Wiek XX, S. Roszak, J. Kłaczkow,
  wyd. Nowa Era
 • Podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość.
  Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Z. Makieła, T. Rachwał, wyd. Nowa Era
 • Matematyka: Matematyka. Część 1, W. Babiański, K. Wej,
  wyd. Nowa Era

Klasa III – przedmioty ogólnokształcące

 • Język polski: Zrozumieć świat. Klasa 3, E. Nowosielska, U. Szydłowska, wyd. Nowa Era
 • Język angielski: New Horizons 1, P. Readley, D. Simons,
  M. Wieruszewska, wyd. Oxford University Press;
  New Horizons 2, P. Readley, D. Simons,
  M. Wieruszewska, wyd. Oxford University Press
 • Wiedza o społeczeństwie: W centrum uwagi, A. Janicki,
  wyd. Nowa Era
 • Podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość.
  Ćwiczenia do podstaw przedsiębiorczości dla
  szkół ponadgimnazjalnych, Z. Makieła, T. Rachwał, wyd. Nowa Era
 • Matematyka: Matematyka. Część 2, W. Babiański, K. Wej,
  wyd. Nowa Era

Szkoła Branżowa I stopnia – klasy na podbudowie gimnazjum, przedmioty zawodowe

Klasa I o kierunku cukiernik

 • Technologie produkcji cukierniczej: Technologie w
  produkcji cukierniczej, M. Kaźmierczak, WSiP
 • Technika w produkcji cukierniczej: Technika w produkcji
  cukierniczej, K. Kocierz, WSiP
 • Działalność gospodarcza w przemyśle spożywczym: Prowadzenie działalności gospodarczej, T. Gorzelany, W. Awe, WSiP
 • Język angielski zawodowy: Cooking, W. Evans, J. Dodey,
  wyd. Express Publishing

Klasa I o kierunku sprzedawca

 • Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1, I. Wielgosik, wyd. eMPi2
 • Obsługa klientów. Prowadzenie sprzedaży,  tom 3, I. Wielgosik,
  wyd. eMPi2
 • Język angielski zawodowy: Sales and marketing, W. Evans, J. Dodey, C. Vickers, wyd. Express Publishing

Klasa I o kierunku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 • Technologia prac w obiektach hotelarskich, M. Halama, WSiP

Klasa I o kierunku kucharz

 • Sporządzanie potraw i napojów, M. Ziemkiewicz,
  WSiP
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
  część I, M. Konarzewska
 • Organizacja żywienia i usługi gastronomiczne, część 2,
  J. Duda, S. Krzywda, M. Zienkiewicz, WSiP

Klasa I o kierunku asystent fryzjera

 • Nowoczesne fryzjerstwo, Z. Sumirska, wyd. Suzi

Klasa II o kierunku cukiernik

 • Technologie produkcji cukierniczej: Technologie w
  produkcji cukierniczej, M. Kaźmierczak, WSiP
 • Technika w produkcji cukierniczej: Technika w produkcji
  cukierniczej, K. Kocierz, WSiP
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, T. Gorzelany,
  W. Awe, WSiP
 • Język angielski zawodowy: Cooking, W. Evans, J. Dodey, wyd. Express Publishing

Klasa II o kierunku kucharz

 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, część I,
  M. Konarzewska
 • Organizacja żywienia i usługi gastronomiczne, część 2,
  J. Duda, S. Krzywda, M. Zienkiewicz, WSiP

Klasa II o kierunku sprzedawca

 • Organizacja i techniki sprzedaży, E. Strzyżewska, I. Wielgosik,
  wyd. popraw. 2015, wyd. eMPi2
 • Przedsiębiorca w handlu, K. Strzelecka, wyd. eMPi2
 • Język angielski zawodowy: Sales and marketing, W. Evans,
  J. Dodey, C. Vickers, wyd. Express Publishing

Klasa II o kierunku asystent fryzjera

 • Nowoczesne fryzjerstwo, Z. Sumirska, wyd. Suzi

Klasa II o kierunku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 • Technologia prac w obiektach hotelarskich, M. Halama, WSiP
 • Język angielski zawodowy: Hotels catering, V. Evans, J. Dodey,
  wyd. Express Publishing

Klasa III o profilu cukiernik

 • Technologie produkcji cukierniczej: Technologie w produkcji
  cukierniczej, M. Kaźmierczak, WSiP
 • Technika w produkcji cukierniczej: Technika w produkcji
  cukierniczej, K. Kocierz, WSiP
 • Język angielski zawodowy: Cooking, W. Evans, J. Dodey,
  wyd. Express Publishing
 • Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym: Prowadzenie działalności gospodarczej, T. Gorzelany, W. Awe,
  WSiP

Klasa III o kierunku kucharz

 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, część I,
  M. Konarzewska
 • Organizacja żywienia i usługi gastronomiczne, część 2, J. Duda,
  S. Krzywda, M. Zienkiewicz, WSiP

Klasa III o kierunku sprzedawca

 • Język angielski zawodowy: Sales and marketing, W. Evans,
  J. Dodey, C. Vickers, wyd. Express Publishing

Klasa III o kierunku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 • Technologia prac w obiektach hotelarskich, M. Halama, WSiP
 • Język angielski zawodowy: Hotels catering, V. Evans, J. Dodey,
  wyd. Express Publishing

Dostosowanie
Przewiń do góry