Powrót do szkoły

Od poniedziałku, 18 stycznia, wznawiamy częściowo naukę w szkole. Uczniowie szkoły branżowej rozpoczynają zajęcia w poniedziałek w szkole według dotychczasowego planu. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00 i trwają 45 minut. Zajęcia praktyczne będą się odbywały w zakładach pracy lub w szkolnych pracowniach. O szczegółowych rozwiązaniach poinformują wychowawcy klas. Informacje są także zamieszczane na bieżąco na Teamsie. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy pozostaną w domach i będą się uczyć zdalnie. Dla pewnej grupy uczniów zostaną jednak zorganizowane zajęcia w szkole. Pierwszeństwo przyznaliśmy uczniom, których rodzice pracują w służbie zdrowia, uczniom, którzy nie łączą się online oraz dzieciom samotnych rodziców. Zajęcia w szkole przysposabiającej do pracy będą się odbywać w godzinach 9.00–15.15. W godz. 7.00–9.00 działa świetlica. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas. Uwaga, w pierwszym tygodniu nauki nie będzie działać stołówka szkolna.

Dostosowanie
Przewiń do góry