Informacja na temat zajęć z profilaktyki uzależnień

Na prośbę rodziców przekazuję informację dotyczącą zajęć z profilaktyki uzależnień, prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Od października do grudnia tego roku będą uczestniczyć w nich uczniowie klas: II A, II B i III A. W następnym semestrze podobne zajęcia zostaną zorganizowane dla młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Tematy warsztatów psychoedukacyjnych w ramach projektu „Bez granic”

1) Alkohol jako substancja psychoaktywna i tłumiąca, prowadząca do uzależnienia
– picie towarzyskie, ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie.

2) Objawy fizyczne i psychiczne uzależnienia.

3) Głód i nawroty, mechanizmy i fazy uzależnienia.

4) Współuzależnienie – skutki, objawy, fazy.

5) Emocje, uczucia, potrzeby. Sposoby komunikacji – rozpoznawanie komunikatów własnych, komunikat „Ja”, komunikacja funkcjonalna vs. dysfunkcjonalna.

6) Rodzina alkoholowa – role i mechanizmy zachowań.

7) Przemoc i jej skutki – ekonomiczna, seksualna, fizyczna, psychiczna – niebieska karta.

8) Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) i Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA). Wzorce zachowań w rodzinie dysfunkcyjnej.

9) Dyskryminacja, wykluczenie – postrzeganie członków rodzin alkoholowych w środowisku społecznym.

10) Komunikaty agresywne i asertywne – rozpoznawanie, stosowanie w życiu codziennym.

11) Gdzie szukać pomocy  (instytucje)  GKRPA (Gmina Komisja Rozwiązania  Problemów Alkoholowych), Stowarzyszenia, Grupy AA itp.?

 

Roma Korzeniowska, psycholog

Dostosowanie
Przewiń do góry