ulac

Nauczymy Cię zawodu

W Szkole Branżowej I stopnia nr 53 kształcimy młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferujemy naukę w klasach o kierunkach:

 • cukiernik
 • kucharz
 • piekarz
 • pracownik pomocniczy gastronomii
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • pracownik pomocniczy fryzjera
 • pracownik pomocniczy krawca
 • pracownik pomocniczy stolarza
 • sprzedawca
 • murarz – tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 
Zobacz na czym polega zawód pracownika pomocniczego obsługi hotelowej

Nauka w szkole trwa 3 lata. Po ukończeniu szkoły uczniowie zdają egzamin państwowy, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim.

Szkoła umożliwia uczniom odbycie praktyk zawodowych w pracowniach szkolnych (cukierniczej, fryzjerskiej, kucharskiej) oraz w zakładach pracy na terenie Warszawy.

fryzjer
W szkolnej pracowni fryzjerskiej
Dostosowanie
Przewiń do góry