ulac

Gdzie uczymy się zawodu?

W Szkole Branżowej I stopnia nr 53 kształcimy młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferujemy naukę w klasach o kierunkach:

  • Kucharz
  • Cukiernik
  • Pracownik pomocniczy fryzjera
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Zobacz na czym polega zawód pracownika pomocniczego obsługi hotelowej

Dostosowując naszą ofertę do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, jesteśmy w stanie uruchomić kolejne kierunki kształcenia w zawodach:

  • Pracownik pomocniczy krawca
  • Pracownik pomocniczy stolarza
  • Pracownik pomocniczy obsługi gastronomicznej

Nauka w szkole trwa 3 lata. Po ukończeniu szkoły uczniowie zdają egzamin państwowy, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim.

Szkoła umożliwia uczniom odbycie praktyk zawodowych w pracowniach szkolnych (cukierniczej, fryzjerskiej, kucharskiej) oraz w zakładach pracy na terenie Warszawy.

fryzjer
W szkolnej pracowni fryzjerskiej
Dostosowanie
Przewiń do góry