Pamiętamy o historii

„Tu znajdował się hitlerowski obóz przejściowy z którego w latach 1940–1944 wywieziono kilkadziesiąt tysięcy Polaków na roboty przymusowe do obozów pracy w Niemczech”.

Tablicę z tym napisem mijamy, idąc na zajęcia. Odsłonięto ją na murach naszej szkoły dokładnie 50 lat temu, 30 września 1969 roku. W szkolnej kronice z tamtego okresu, oprócz starych, czarnobiałych zdjęć, zachowały się notatka z ówczesnej gazety i wpisy gości – byłych więźniów hitlerowskiego obozu, który mieścił się w budynku naszej szkoły. Pamiętamy!

Symbole Makatonu

W niektórych miejscach w szkole pojawiły się białe tabliczki z czarnymi prostymi rysunkami. Są to znaki Makatonu, a Makaton to system prostych gestów i znaków, który pomaga porozumiewać się osobom, które nie są w stanie pokazać gestem o swoich potrzebach, nie mówią lub mają utrudnioną mowę. We wrześniu w naszej szkole pojawiło się kilku takich uczniów. System Makaton i oznaczenia z pewnością pomogą im, by początek w nowej szkole nie był dla nich zbyt trudnym przeżyciem. A i jeszcze jedno: tabliczki z symbolami Makatonu wykonali dla młodszych koleżanek i kolegów uczniowie klasy II CP na zajęciach z prac biurowych.