Informacja dla nauczycieli

Zgodnie z zapowiedzią sprzed wakacji, zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. Początek o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy, dyrektor Magdalena Mecha i wicedyrektor Urszula Lenkiewicz